Představte si nepředstavitelné

Představte si, že byste měli systém rozvoje zaměstnanců, který by vám umožnil překonat největší omezení a výzvy, jimž ve vzdělávání lidí čelíte. Jaké možnosti by se vám otevřely?

Podívejte se na nejčastější situace, které firmy v souvislosti s rozvojem lidí řeší. Na jejich základě jsme navrhli licenci na firemní vzdělávání All Access Pass.

Jak by s ní mohl vypadat rozvoj vašich zaměstnanců?

Chci se dozvědět víc
Kolečko Kolečko

Kladou na vás všichni spoustu různých požadavků na rozvoj, které se navíc neustále mění?

Je přirozené, že se vzdělávací potřeby vyvíjejí. S licencí All Access Pass dokážete pružně reagovat na aktuální potřeby i na individuální požadavky. Můžete vybírat z rozsáhlé knihovny dostupných kurzů, lekcí a nástrojů.

Díky licenci All Access Pass můžete vybírat a kombinovat komponenty z on-line knihovny a vytvářet tak individualizované plány rozvoje a řešení šitá na míru jednotlivcům či týmům.

Široká nabídka obsahu vám umožní pokrýt požadavky na onboarding, rozvoj talentů i manažerskou akademii.

Potřebujete mít možnost nabízet různé způsoby vzdělávání?

Pokud využíváte vlastního interního trenéra, s licencí AAP máte postaráno o jeho rozvoj: získá přístup k detailním lektorským manuálům, k záznamu vzorového dodání seminářů master trenérem FranklinCovey a samozřejmě k prezentacím s filmy pro samotné dodání programu ve firmě. A jestliže interního trenéra zatím nemáte, můžete využít lektora FranklinCovey za zcela mimořádných podmínek.

Způsoby vzdělávání navíc můžete flexibilně kombinovat. Přidejte například ke klasickému vzdělávání v učebně samostudium z moderních digitálních formátů.

Každému jednotlivci či týmu vyhovuje jiná forma vzdělávání jak z hlediska času, tak ohledně formy. Když máte licenci AAP, můžete vybírat mezi školením s interním či externím lektorem v učebně nebo on-line digitálními lekcemi a mikroučením. Dejte vašim lidem možnost přístupu ke vzdělání 24/7.

Máte jako HR vše „na krku“ a musíte vybrat a zajistit nejlepší řešení?

S licencí AAP nemusíte ztrácet energii a čas výběrovým řízením a jednáním s mnoha různými dodavateli – věnujte je raději detailnímu mapování individuálních potřeb rozvoje zaměstnanců a následnému sestavování relevantních plánů rozvoje.

Můžete mít vše na jednom místě: z knihovny AAP vybírejte digitální lekce a kurzy, materiály pro účastníky i interní lektory, formuláře a nástroje ke každodennímu použití. Přístup k nim navíc získají i lidé v dalších pobočkách a v různých světových jazycích.

Licence AAP umožňuje administrátorům nejen sestavovat plány rozvoje, ale také přehledně sledovat, jak si účastnici stojí v absolvování kurzů i co mají v plánu dále.

Máte obavy, zda se vám investice vrací a zda investujete chytře?

Vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím AAP je systematické a dlouhodobé, oproti jednorázovým školením přináší hluboké dopady na celou organizaci a její výkonnost.

Zaměstnanci se k tématům mohou opakovaně vracet, poznatky si dále rozšiřovat, například v jiném formátu vzdělávání. Nabyté dovednosti pak pomocí dostupných digitálních nástrojů snadno přenesou do svých týmů a do každodenní praxe.

Dochází k požadovaným změnám v přístupu a chování lidí. Dosažené změny jsou trvalé a promítají se do firemní kultury a ekonomických výsledků firmy.

Jsou vaše zdroje na vzdělávání zaměstnanců omezené a musíte upřednostňovat, komu rozvoj nabídnete?

S firemní licencí můžete vzdělávat mnohonásobně více zaměstnanců napříč celou organizací. Při využití digitálních kurzů, lekcí a on-line školení ušetříte náklady spojené s cestováním a ubytováním.

Vzdělávat se mohou i skupiny, jejichž rozvoj dříve nedovoloval omezený rozpočet.

Při využití vlastního interního trenéra (i lektora FranklinCovey za mimořádných podmínek) rozvíjíte své zaměstnance za výrazně nižší náklady na osobu, než je cena standardního semináře s externím lektorem.

Seznamte se s portálem k licenci All Access Pass

Zapněte si zvuk

Kontaktujte nás

Požadavky firem na systém rozvoje zaměstnanců bývají různé. Rádi si vaše představy nezávazně on-line vyslechneme, představíme vám možnosti licence All Access Pass a v případě zájmu domluvíme zkušební verzi. Stačí vyplnit tři kroky ve formuláři a ozveme se vám.

1. Představte se nám

*Políčka označená hvězdičkou jsou povinná.

2. Jak se s Vámi můžeme spojit?

*Políčka označená hvězdičkou jsou povinná.

3. Můžete nám předem napsat, co Vás zajímá

*Políčka označená hvězdičkou jsou povinná.

Děkujeme za trpělivost.
Do dvou dnů se s vámi spojí konzultant FranklinCovey. V případě dotazů nás můžete také kontaktovat na adrese aap@franklincovey.cz.

Kolečko Kolečko